Bowling

Lite information

Vi har 10 bowlingbanor av märket Active lane. Maskinerna (Brunswick GS) Scoringsystemet är automatiskt och lätt att använda för er gäster, vi har även kunnig personal om ni behöver hjälp med något.

Såväl nybörjare som proffs kan bowla hos oss. En av de många positiva sakerna med bowling är att alla kan göra det tillsamans.

En bowlingtimme är 55 min. Detta är för att man ska kunna hinna med att byta spelare, och eventuella småfel som lätt uppstår med en bowlingmaskin.

Bowlingskor måste man ha för att skydda banorna, underlätta spelet och för att undvika skador. Har man inte egna bowlingskor så har vi skor man kan hyra. Dessa kostar 10:- för vuxna (över 12 år) och 5:- för barn och ungdomar (under 12 år). Vi har storlekar mellan 26 & 47.

Vi har även två så kallade gotlandsrännor. Ett hjälpmedel för att de som sitter i rullstol eller har något funktionshinder lättare skall kunna var med. På samtliga banor kan vi även fälla upp staket för barnen.

Regler
Spelet består av serier om mellan tio och tolv uppställningar. Vid varje uppställning har spelaren två försök att välta samtliga käglor. Lyckas spelaren vid första försöket kallas detta strike (X), och vid andra försöket en spärr (spare; /). Under uppställning tio finns tre rutor, vilket innebär att spelaren kan få tre strikar, en spärr följd av annat slag, eller ett misslyckat försök att välta de tio käglorna på två slag.

Vid tio misslyckade försök att välta samtliga käglor räknas poängen enkelt ihop. Det finns vissa fördelar med att slå spärr eller strike: Vid spärr räknas nästa uppställnings första slags poäng med i det slagets poäng. Erhålls en spärr vid seriens första uppställning, följt av nio nedslagna käglor, ger detta 19 poäng under uppställning ett. Vid en strike räknas de två nästföljande slagen in i poängen. Om de tre första slagen blir 9/spärr; strike; 8/miss, erhålls alltså följande tre poäng: 20, 38, 46. Tolv strikar ger seriens maximala 300 poäng.

Om man efter första slaget i en uppställning får kvar minst två käglor med ett mellanrum emellan sig har man fått ett så kallat hål (split; O; _). Om den första käglan (Kägla nummer ett) fortfarande står räknas detta dock inte som ett hål.

Nytt material, i form av klot, banunderlag, skor m.m. utvecklas ständigt och gör att sporten blir lättare.

Klot
På avancerade bowlingklot består utsidan av uretanplast som ger möjligheten till att skruva klotet mer, medan den på enklare klot består av polyester. Ett bowlingklot får väga upp till 7 257 gram. Ett klot har som standard tre borrade hål – i sällsynta fall bara två – som (om det gäller privatklot) anpassas efter spelaren. Ett bowlingklot får ha högst 12 hål, ett för varje finger, ett balanshål, ett ventilationshål till varje finger samt ett “milli”-hål som man testar klotets hårdhet med.

Käglor
Käglan består av en kärna i hårt lönnträ med ett ytterhölje av plast. Det finns även godkända käglor helt i plast. En kägla skall väga mellan 1 417 och 1 644 gram. Den ska vara 381 mm hög och ha en yttre diameter på 51 mm.

Banor
En bowlingbana oljas varje dag huvudsakligen för att öka banornas livslängd. Oljan minskar slitaget genom att minska friktionen mellan bana och klot. Tre fjärdedelar av banan oljas, men den sista fjärdedelen lämnas orörd för att klotet ska få fäste och därmed ge mer effekt i träffen. Avståndet från övertrampslinjen till första käglan är 18,29 meter. På sidan av banan finns det två bomrännor som fångar upp klotet om det kommer utanför banan.

IMG_2448IMG_8415IMG_2450